Reilu Lahti

Tehdään yhdessä Lahdesta reilu kaupunki - jokaiselle!

Lahti on arvokas kotikaupunki. Se on omaleimainen ja omintakeinen paikka kasvaa täyteen mittaansa – opiskella, tehdä työtä, liikkua ja viettää aikaa. Nuorena vaikuttajana on ollut hieno etuoikeus saada olla mukana kehittämässä Lahtea ensin nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja partionjohtajana, myöhemmin sivistyslautakunnan jäsenenä ja Työväenyhdistyksen puheenjohtajana.

Pidetään huolta, että Lahti on reilu kaupunki jokaiselle. Panostetaan yhteiseen tulevaisuuteemme: lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja kynnyksettömiin palveluihin. Kehitetään jokaista kaupunginosaa hyvällä joukkoliikenteellä, katuverkolla ja lähipalveluilla. Kannetaan yhteisvastuuta toinen toisistamme saavutettavilla ja toimivilla sote-palveluilla.

Tuetaan jokaista lahtelaista kasvamaan täyteen mittaansa. Tällainen kaupunki kasvaa ja kehittyy. Se luo uusia mahdollisuuksia jokaiselle lahtelaiselle– iästä, kaupunginosasta tai varallisuudesta riippumatta.

Tehdään yhdessä Lahdesta reilu kaupunki – jokaiselle!

REILU ARKI

Tehdään lahtelaisten arjesta sujuvaa. Panostetaan etenkin lasten ja ikäihmisten lähipalveluihin. Suunnitellaan jokaisen asuinalueen oma palvelupolku. Tehdään liikkumisesta vaivatonta: huolehditaan katuverkosta ja kokeillaan maksutonta joukkoliikennettä.

REILU KOTI

Rakennetaan Lahdesta paras kotikaupunki jokaiselle. Taklataan monialaisella yhteistyöllä alueemme viheliäisiä ongelmia: työttömyyttä, päihdeongelmia, nuorten syrjäytymistä ja periytyvää huono-osaisuutta. Tehdään merkittäviä parannuksia matalan kynnyksen tukeen lähtien varhaiskasvatuksesta ja alaluokkien maksuttomasta aamupalasta.

REILU TALOUS

Kuljetaan vastuullisesti kohti pitkän aikavälin talouden tasapainoa.Pidetään samalla huolta jokaisesta lahtelaisesta. Innovoidaan uusia tapoja tuottaa palveluita diginä tai jalkautuvasti.

REILU TULEVAISUUS

Pidetään Lahti kasvu- ja kehitysuralla. Kannetaan jatkossakin vastuumme luonnosta Suomen johtavana ympäristökaupunkina. Tehdään mittavia tulevaisuusinvestointeja Lahden elinvoimaan, koulutusasteeseen, työllisyyteen, infraan ja hyvinvointiin. Tarjotaan jokaiselle paikka koronan jälkeisessä Lahdessa.