Politiikka

Nykyaikaista kuntapolitiikkaa tehdään selkeillä visioilla ja rohkeilla keskustelunavauksilla. Lahti tarvitsee uudistajansa, jotta kaupunki ja lahtelaiset voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa. On uskallettava uudistua: panostaa lapsiin ja nuoriin, rakentaa sujuvaa arkea jokaiselle lahtelaiselle, huolehtia kaupungin talousta unohtamatta kaupunkilaisia, luoda uudenlaista elinvoimaa ja katsoa nykyisiä kuntarajoja kauemmas. Uskon Lahteen, joka on katsoo tulevaisuuteen ja panostaa asukkaisiinsa.

Lahti luo Suomen parhaat edellytykset lasten ja nuorten kasvulle.

Lasten ja nuorten kasvuun panostaminen on investointi kaupungin tulevaisuuteen. Lahdesta tulee kasvaa lasten ja nuorten kunta, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat korkealaatuiset ja nuorisolähtöiset palvelut. Tulevaisuuden nuorisomyönteinen kunta takaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden sivistykseen, harrastamiseen, terveelliseen ympäristöön, omaehtoiseen toimintaan ja aktiivisuuteen. Lapset ja nuoret luovat Lahden elinvoimaa.

Lahti mahdollistaa kaupunkilaisten sujuvan arjen.

Lahti on olemassa asukkaitaan varten ja varmistaakseen heidän sujuvan arkensa. Kaupungin palveluiden laatu sekä saavutettavuus tulee turvata, mikä edellyttää myös maankäytön ja joukkoliikenteen kehittämistä. Keskustan ja eri asuinalueiden viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta on huolehdittava. Lahden tulee luoda edellytyksiä monipuolisille harrastusmahdollisuuksille sekä muulle kansalaistoiminnalle.

Kaupungin taloutta tasapainotetaan sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Lahden taloutta tulee hoitaa pitkäjänteisesti ja asukkaista huolehtien - talous ei ole itseisarvo. Tavoitteena tulee olla vuosittainen ylijäämä vuoteen 2020 mennessä. Juuri nyt tulee katsoa tulevaisuuteen: rahoittaa infrastruktuuria, lisätä ennaltaehkäisyä ja panostaa lapsiin sekä nuoriin. Tämän päivän päätöksillä rakennetaan tulevaisuutta. Tarvitaan sekä sosiaalisia että rakenteellisia investointeja.

Elinvoiman vahvistaminen ja työllisyyden parantaminen vaativat tekoja

Lahden tulee toimia uuden ja monipuolisen elinvoimapolitiikan veturina. Työllisyyttä edistävien toimien tulee olla selkeästi päätöksenteon keskiössä. Lisäksi nuoriin ja heille suunnattuihin ennaltaehkäiseviin toimiin tulee panostaa. Lahti tarvitsee uudenlaista sivistys- ja työllisyyspolitiikkaa, joka vahvistaa alueen elinvoimaa.

Lahdessa sekä Päijät-Hämeessä uskalletaan uudistua ja etsiä uusia tapoja toimia

Yhtenä Suomen suurista kaupungeista Lahdella on mahdollisuus luoda itseään laajempaa muutosta. Lahden ja muun Päijät-Hämeen menestys ovat riippuvaisia toisistaan. Lahtelaisten parempaa tulevaisuutta rakennetaan rohkealla ja rajat ylittävällä yhteistyöllä.

Ratkaisuehdotukset

Kaikki ratkaisuehdotukset
Nuorten kasvu
Sujuva arki
Tasapainoinen talous
Elinvoima
Uskallus uudistua
Ratkaisuehdotus5
Päijät-Hämeen kuntien tulee laatia uusi, yhteinen sivistyspoliittinen strategia. Lahden ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen kehittäminen ovat koko maakunnan etu.
Ratkaisuehdotus4
Jokaiselle toimialalle tulee säätää velvoite osoittaa 0,5 - 1% menoista uudenlaisiin matalan kynnyksen ennaltaehkäisyä edistäviin toimiin.
Ratkaisuehdotus2
Lahden tulee toteuttaa erityinen selvitys kaikkien päiväkotien, koulujen ja muiden nuorten tilojen kunnosta. Kaupunginvaltuuston tulee hyväksyä erillinen investointiohjelma näiden tilojen perusparannusten ja sisäilmaremonttien toteuttamiseen.
Ratkaisuehdotus1
Avataan kaupungit tilat maksutta nuoriso- ja kansalaisjärjestöjen sekä nuorten omaehtoiseen käyttöön. Edellytetään uusien julkisten rakennusten suunnittelulta laajaa ilta- ja viikonloppukäytön mahdollistamista. Tuodaan kaikki tilat samaan sähköiseen varausjärjestelmään.
Ratkaisuehdotus3
Kaupungissa tulee aloittaa kokeilu, jonka tarkoituksena on käyttää julkisia hankintoja työttömien työllistämiseen.
Ratkaisuehdotus5
Palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus jokaiselle lahtelaiselle lapselle.
Ratkaisuehdotus6
Päivitetään Wellamo-opiston kurssitarjontaa vastaamaan nykyistä voimakkaammin nuorten kysyntää sekä selvitetään kurssien hyväksilukua osana 2. asteen koulutusta.
Ratkaisuehdotus7
Panostetaan joukkoliikenteeseen. Käynnistetään kokeilu joukkoliikenteen hintajoustosta alentamalla kaikkien ryhmien lippujen hintoja.
Ratkaisuehdotus9
Lisätään terveyskioskien määrää sekä kehitetään niiden toimintaa vastaamaan laajemmin ennalta ehkäisevistä palveluista ja palveluohjauksesta.
Ratkaisuehdotus10
Vastuutetaan kaupunki tuomaan alueen koulutuksen järjestäjät sekä keskeiset yritykset yhteen ja edistämään uusien innovaatioiden syntymistä.
Ratkaisuehdotus11
Yhdistetään ja koordinoidaan maakunnan kuntien edunvalvontatyötä sekä selvitetään yhteisen edunvalvonta-asiamiehen tehtävän perustamista.