Demarinuoret

Ehdolla Demarinuorten varapuheenjohtajaksi

Demarinuoret on merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija, kasvattajajärjestö, verkosto ja väylä muuttaa maailmaa. Tätä kaikkea pääministeripuolueen nuorisojärjestön tulee olla jatkossakin. Haluan olla omalla panoksellani jatkamassa järjestön kasvua, vahvistamassa vaikuttavuutta ja rakentamassa uutta suuntaa 2030-luvulle. Siksi tavoittelen varapuheenjohtajan tehtävää Sosialidemokraattisten Nuorten liittokokouksessa Lahdessa!
Kun 11-vuotiaana tulin valituksi Suomen Lasten Parlamentiin, suhtauduin varauksella puolueiden ja niiden nuorisojärjestöjen toimintaan. Jatkoin liki vuosikymmenen nuorisovaikuttamista ennen puoluevalinnan kypsymistä. Tämän pohdinnan jälkeen uusi tie on ollut selvä: ihminen on enemmän toiset huomioiva kuin omanapainen, vapaita markkinoita ei ohjaa "näkymätön käsi" vaan taitava lainsäätäjä, vahva hyvinvointivaltio on pienen kansan ainoa kilpailuvaltti ja yhdessä olemme enemmän. Puolueet ovat vaalidemokratian keskeisin keino vaikuttaa, pohtia uutta ja osallistaa. Tällä tiellä olen yhä vahvemmin.

Yhteisen suunnan määrittäminen, kurssin pitäminen arjen kiireissä ja pysyvän muutoksen toteuttaminen edellyttävät vahvaa visiota. Nuorisoliiton varapuheenjohtajana minulla on neljä visiota yhteisen keskustelun aloittajaksi:

Vaikuttavuutta yhteistyöllä puolueen kanssa

Esimerkiksi: otetaan käyttöön säännölliset puoluejohdon ja liittojohdon tapaamiset ja laaditaan yhteistyösopimus puolueen kanssa nuorisokannatuskampanjastasta ja nuorten vaalityön tukemisesta. Sovitetaan nykyistä paremmin puolueen teemoja Demarinuorten toimintaan, esim. tapahtumille . Yhteiskehitetään puolueen ja nuorisoliiton koulutustoimintaa yhä laadukkaammaksi. Otetaan käyttöön uusia keinoja osallistaa nuoria ja nuorisoliittoa puolueen poliittiseen suunnitteluun, mm. puolueen työryhmätyöskentelyyn

Työkaluja ja intoa paikallistoimintaan uudistamalla tukea

Esimerkiksi: selkeytetään osana strategiatyötä nuorisoliitto-, piiri- ja paikallistason toiminnan tavoitteita ja rajapintoja. Luodaan keskustoimistolle erilliset palvelukokonaisuudet piiri- ja paikallistasolle: tarjotaan oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Panostetaan yhteisen materiaalipankin luomiseen.

Vahva suunta 2030-luvulle - yhdessä

Esimerkiksi: linkitetään Demarinuorten kehittämistyö ja johtamisen työkalut keskeisiin asiakirjoihin - palautetaan järjestöstrategia kaikkea toimintaa ohjaavaksi asiakirjaksi. Tämä edellyttää, että käynnistämme strategiatyön 2030-luvulle. Yhdessä strategian kanssa aloitetaan järjestön brändityö tukemaan poliittista viestintää ja markkinointia. Luodaan liiton talouskokonaisuutta ohjaava keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma.

Uusia poliittisia avauksia poliittisen ohjelman uudistuksella

Esimerkiksi: uudistetaan demarinuorten poliittinen ohjelma kokonaisvaltaisesti jäseniä osallistavalla tavalla. Osana uudistustyötä luodaan menettely, jossa poliittista ohjelmaa päivitetään kahden vuoden välein. Otetaan aiempaa useampi jäsen mukaan poliittisen ohjelman ja erillisten ohjelmien valmisteluun, mm. verkkokyselyin, sähköisin kommentointimahdollisuuksin, pyöreän pöydän keskusteluin ja työryhmätoiminnan kautta

Nähdään liittokokouksessa!

Näiden tavoitteiden eteen olen valmis laittamaan niin osaamiseni kuin tarmoni likoon. Jatketaan keskustelua nuorisoliiton yhteisestä suunnasta - ollaan yhteydessä!